diff -ur rubyscript2exe-0.1.13.tar.gz/rubyscript2exe/eee.pas rubyscript2exe-0.1.14.tar.gz/rubyscript2exe/eee.pas
--- rubyscript2exe-0.1.13.tar.gz/rubyscript2exe/eee.pas	2004-04-28 22:24:04.000000000 +0200
+++ rubyscript2exe-0.1.14.tar.gz/rubyscript2exe/eee.pas	2004-05-02 23:56:22.000000000 +0200
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 uses
 
- Dos;
+ SysUtils, Dos;
 
 type
 
@@ -27,16 +27,17 @@
  outfile	: file of byte;
  eeefile	: Text;
  klasse	: string[1];
- tekst		: string[255];
+ tekst1	: string[255];
+ tekst2	: string;
  s		: string[255];
- c		: string[255];
- p		: string[255];
+ c		: string;
+ p		: string;
  h		: header;
  t		: tail;
  teller	: longint;
  i		: longint;
  dir		: string[255];
- parms		: string[255];
+ parms		: string;
  justextract	: boolean;
 
 
@@ -46,15 +47,19 @@
  f		: file;
  sr		: searchrec;
  dir		: string[255];
+ attr		: word;
 
 begin
 
  getdir(0, dir);
  chdir(path);
 
- findfirst(´*.*´, directory, sr);
+ findfirst(´*.*´, anyfile or directory, sr);
  while(doserror = 0) do begin
-  if (sr.attr and directory > 0) then begin
+  assign(f, sr.name);		// Foutje in 1.9.2 ???
+  getfattr(f, attr);		// Foutje in 1.9.2 ???
+
+  if (attr and directory > 0) then begin
    if ((not (sr.name = ´.´)) and (not (sr.name = ´..´))) then begin
     recursivedelete(sr.name);
    end;
@@ -177,13 +182,13 @@
 
    if (not (s = ´´) and not (copy(s, 1, 1) = ´#´)) then begin
     klasse	:= copy(s, 1, 1);
-    tekst	:= copy(s, 3, 255);
+    tekst1	:= copy(s, 3, length(s)-2);
 
     // writeln(h.klasse, ´ ´, h.tekst);
 
     if (klasse = ´f´) then begin
      h.klasse	:= klasse;
-     h.tekst	:= tekst;
+     h.tekst	:= tekst1;
 
      assign(infile, h.tekst);
      reset(infile, 1);
@@ -195,7 +200,7 @@
 
     if (klasse = ´c´) then begin
      h.klasse	:= klasse;
-     h.tekst	:= tekst;
+     h.tekst	:= tekst1;
      h.length	:= 0;
 
      blockwrite(outfile, h, sizeof(h));
@@ -203,7 +208,7 @@
 
     if (klasse = ´t´) then begin
      h.klasse	:= klasse;
-     h.tekst	:= tekst;
+     h.tekst	:= tekst1;
      h.length	:= 0;
 
      blockwrite(outfile, h, sizeof(h));
@@ -252,24 +257,26 @@
    for teller := 1 to t.number do begin
     blockread(infile, h, sizeof(h));
 
+    tekst2		:= h.tekst;
+
     s		:= ´%tempdir%´;
-    i		:= pos(s, h.tekst);
+    i		:= pos(s, tekst2);
     while (i > 0) do begin
-     h.tekst	:= copy(h.tekst, 1, i-1) + workdir + copy(h.tekst, i+length(s), 255);
-     i		:= pos(s, h.tekst);
+     tekst2	:= copy(tekst2, 1, i-1) + workdir + copy(tekst2, i+length(s), length(tekst2)-(i+length(s))+1);
+     i		:= pos(s, tekst2);
     end;
 
     s		:= ´%parms%´;
-    i		:= pos(s, h.tekst);
+    i		:= pos(s, tekst2);
     while (i > 0) do begin
-     h.tekst	:= copy(h.tekst, 1, i-1) + parms + copy(h.tekst, i+length(s), 255);
-     i		:= pos(s, h.tekst);
+     tekst2	:= copy(tekst2, 1, i-1) + parms + copy(tekst2, i+length(s), length(tekst2)-(i+length(s))+1);
+     i		:= pos(s, tekst2);
     end;
 
-    // writeln(h.klasse, ´ ´, h.tekst);
+    // writeln(h.klasse, ´ ´, tekst2);
 
     if (h.klasse = ´f´) then begin
-     assign(outfile, workdir + ´\´ + h.tekst);
+     assign(outfile, workdir + ´\´ + tekst2);
      rewrite(outfile, 1);
 
      blockcopy(infile, outfile, h.length, true);
@@ -278,19 +285,19 @@
     end;
 
     if (h.klasse = ´c´) then begin
-     i	:= pos(´ ´, h.tekst);
-     c	:= copy(h.tekst, 1, i-1);
-     p	:= copy(h.tekst, i+1, 255);
-     exec(c, p);
+     i	:= pos(´ ´, tekst2);
+     c	:= copy(tekst2, 1, i-1);
+     p	:= copy(tekst2, i+1, length(tekst2)-i);
+     executeprocess(c, p);
     end;
 
     if (h.klasse = ´t´) then begin
      getdir(0, dir);
      chdir(workdir);
-      i	:= pos(´ ´, h.tekst);
-      c	:= copy(h.tekst, 1, i-1);
-      p	:= copy(h.tekst, i+1, 255);
-      exec(c, p);
+      i	:= pos(´ ´, tekst2);
+      c	:= copy(tekst2, 1, i-1);
+      p	:= copy(tekst2, i+1, length(tekst2)-i);
+      executeprocess(c, p);
      chdir(dir);
     end;
    end;
Binary files rubyscript2exe-0.1.13.tar.gz/rubyscript2exe/eee.exe and rubyscript2exe-0.1.14.tar.gz/rubyscript2exe/eee.exe differ
Binary files rubyscript2exe-0.1.13.tar.gz/rubyscript2exe/eeew.exe and rubyscript2exe-0.1.14.tar.gz/rubyscript2exe/eeew.exe differ